Φορέας: Πρότυπα Διασφάλισης της Ποιότητας των Διαπανεπιστημιακών Προγρ. Σπουδών στον Ενιαίο Ευρ. Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης

13 Ιαν 2021 - 22:01


Φορέας: Μόνιμο και πλήρους απασχόλησης Ακαδ. Προσωπικό Ι.Α.Ε για Προγράμματα Πτυχίου και Μάστερ. Αξιολογήσεις - Επαναξιολογήσεις

08 Νοε 2020 - 11:25


Φορέας: Ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 2020–21 στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης και Ασφαλιστικές Δικλίδες Ποιότητας

05 Νοε 2020 - 21:59


Φορέας: Εξ αποστάσεως αξιολογήσεις προγραμμάτων που απαιτούν εργαστηριακά μαθήματα

31 Οκτ 2020 - 21:55


Φορέας: Τέλη για την υποβολή αίτησης για Τμηματικές και Προγραμματικές Αξιολογήσεις

18 Οκτ 2020 - 14:49


Φορέας: Αξιολογήσεις Τμημάτων και Προγραμμάτων Σπουδών

12 Οκτ 2020 - 14:20


Φορέας: Οδηγίες για τη διενέργεια των εξ αποστάσεως Αξιολογήσεων

12 Οκτ 2020 - 14:17


Μόνιμο και πλήρους απασχόλησης Ακαδημαϊκό Προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης για Προγράμματα Πτυχίου και Μάστερ – Έρευνα

30 Σεπ 2020 - 14:11


Διαδικτυακή διδασκαλία/εξέταση και προσωπικά δεδομένα (Aρ. 2)

30 Σεπ 2020 - 14:06


Φορέας: Διαδικασίες παρακολούθησης βελτίωσης των Πιστοποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών (Follow-up procedures)

27 Σεπ 2020 - 21:02


Newsletter