Διαδικτυακή διδασκαλία/εξέταση και προσωπικά δεδομένα (Aρ. 2)

30 Σεπ 2020 - 14:06


Φορέας: Διαδικασίες παρακολούθησης βελτίωσης των Πιστοποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών (Follow-up procedures)

27 Σεπ 2020 - 21:02


Φορέας: Εγγραφή Φοιτητών σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Αρ. 2)

27 Σεπ 2020 - 20:58


Φορέας: Παρουσία πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και διευθυντών και άλλου προσωπικού κατά τις αξιολογήσεις

24 Σεπ 2020 - 20:36


Φορέας: Λειτουργία Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

15 Σεπ 2020 - 09:23


Φορέας: Επίπεδα γνώσης αγγλικής γλώσσας για φοίτηση σε πτυχιακά και μεταπτυχιακά τα οποία προσφέρονται στα Αγγλικά (2)

11 Σεπ 2020 - 22:44


Φορέας: Ενεργή παρουσία φοιτητών και τη διαδικασία αξιολόγησης προγράμματος

27 Αυγ 2020 - 11:34


Φορέας: Παραπλανητικές διαφημίσεις Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης αναφορικά με εξ αποστάσεως εκπαίδευση

17 Αυγ 2020 - 20:59


Φορέας: Αξιολόγηση- Βαθμολόγηση Εβδομαδιαίων Δραστηριοτήτων Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Σπουδών (Αρ. 3)

12 Αυγ 2020 - 20:28


Φορέας: Εγγραφή Φοιτητών σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

06 Αυγ 2020 - 14:19


Newsletter