Φορέας: Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επιπέδου Διδακτορικού

12 Μαρ 2021 - 15:30


Διορισμός Συμβουλίου του Φορέα ΔΙΠΑΕ 2021-2026

28 Ιαν 2021 - 16:57


Φορέας: Μη πιστοποιημένα και μη εγκεκριμένα Διδακτορικά Προγράμματα από Σχολές Τριτοβάθμιας

18 Ιαν 2021 - 12:12


Φορέας: Ανάρτηση Στοιχείων Ακαδημαϊκού Προσωπικού στις Ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων (2)

14 Ιαν 2021 - 11:18


Φορέας: Πρότυπα Διασφάλισης της Ποιότητας των Διαπανεπιστημιακών Προγρ. Σπουδών στον Ενιαίο Ευρ. Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης

13 Ιαν 2021 - 22:01


Φορέας: Μόνιμο και πλήρους απασχόλησης Ακαδ. Προσωπικό Ι.Α.Ε για Προγράμματα Πτυχίου και Μάστερ. Αξιολογήσεις - Επαναξιολογήσεις

08 Νοε 2020 - 11:25


Φορέας: Ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 2020–21 στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης και Ασφαλιστικές Δικλίδες Ποιότητας

05 Νοε 2020 - 21:59


Φορέας: Εξ αποστάσεως αξιολογήσεις προγραμμάτων που απαιτούν εργαστηριακά μαθήματα

31 Οκτ 2020 - 21:55


Φορέας: Τέλη για την υποβολή αίτησης για Τμηματικές και Προγραμματικές Αξιολογήσεις

18 Οκτ 2020 - 14:49


Φορέας: Αξιολογήσεις Τμημάτων και Προγραμμάτων Σπουδών

12 Οκτ 2020 - 14:20


Newsletter