Φορέας: Ενδιάμεσες και Τελικές Εξετάσεις των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης


Ο Φορέας δέχεται ερωτήματα σχετικά με τις ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και εισηγείται τα ακόλουθα:  

Ενδιάμεσες εξετάσεις

Λόγω των μέτρων θα πρέπει να γίνουν εξ αποστάσεως. Χρειάζεται, όμως, να τηρηθεί η αντικειμενικότητα και αξιοπιστία τους. Η εισήγηση του Φορέα είναι να γίνουν εξετάσεις με ανοικτά βιβλία (open-book exams) και ασκήσεις λύσεις προβλήματος, με σενάρια και προβλήματα εφαρμογών. Εφόσον τα ακροατήρια είναι ολιγάριθμα, συνιστάται και η ανάθεση διαφορετικών σεναρίων ή σεναρίων με διαφορετικά ερωτήματα, ανά φοιτητή.

Επίσης, μπορούν να γίνονται εξετάσεις σε εικονικά εργαστήρια, εφόσον είναι διαθέσιμα.

Τελικές εξετάσεις:  
Ο Φορέας έχει μελετήσει το θέμα και υπάρχουν πολλές δυσκολίες και επιφυλάξεις για την αξιοπιστία τελικών, παραδοσιακού τύπου, εξετάσεων ιδιαίτερα  για φοιτητές σε διαφορετικές χώρες.  Οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν μετά την εμπειρία των ενδιάμεσων και αφού μέχρι το τέλος Απριλίου επανεξεταστεί η κατάσταση.   

Διαβάστε επίσης: 

Τελευταία νέα και τάσεις στη γνώση και τη μάθηση για το μέλλον
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1094