Φορέας: Διαδικτυακή λειτουργία από 24/03/2020 - 03/04/2020


Οι λειτουργοί του Φορέα θα εργάζονται αποκλειστικά διαδικτυακά από τις 24/3/2020 μέχρι και τις 3/4/2020 και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους από τις 8.30 π.μ. μέχρι τις 2.30 μ.μ. στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις στον Φορέα.

Η αλληλογραφία και η διακίνηση εγγράφων να γίνεται ηλεκτρονικά.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


516