Φορέας: Να μην λαμβάνονται βεβιασμένες αποφάσεις σε σχέση με τις τελικές εξετάσεις


Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ συστήνει να μην λαμβάνονται βεβιασμένες αποφάσεις σε σχέση με τις τελικές εξετάσεις, οι οποίες πιθανόν  να είναι εκτός των πλαισίων ποιότητας με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες Γραμμές. Ο σκοπός όλων τω εμπλεκομένων στην Ανώτερη Εκπαίδευση είναι η διαφύλαξη της αξίας των τελικών εξετάσεων και του τελικού τίτλου των αποφοίτων.
Ο Φορέας θα αποστείλει Πρότυπα Τελικών εξετάσεων, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία και τις σχετικές αποφάσεις, την Τετάρτη  1 Απριλίου 2020 , αφού θέσει ασφαλιστικές δικλίδες για τη διαφύλαξη της ποιότητας.
Πολλές από τις ως τώρα προτάσεις που φτάνουν από ιδρύματα στον Φορέα δεν διασφαλίζουν την ποιότητα, με αποτέλεσμα, εάν εφαρμοστούν, να θέσουν σε αμφισβήτηση τους καταληκτικούς τίτλους των αποφοίτων.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


902