Φορέας: Λήξη προθεσμίας υποβολής υφιστάμενων προγραμμάτων Πανεπιστημίων για επαναξιολόγηση


Παρακαλούνται τα πανεπιστήμια που δεν έχουν υποβάλει όλα τα υφιστάμενα προγράμματά τους για επαναξιολόγηση εντός της προθεσμίας της 31ης Μαρτίου 2020 όπως ενημερώσουν τον Φορέα επίσημα ότι δεν προτίθενται να συνεχίσουν τη λειτουργία των εν λόγω προγραμμάτων και ότι δεν θα εγγράψουν νέους φοιτητές σε αυτά.

Επίσης, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τον ακριβή αριθμό των υφιστάμενων φοιτητών στα εν λόγω προγράμματα και την προβλεπόμενη ημερομηνία αποφοίτησής τους, ούτως ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση από το καθεστώς του αναγνωρισμένου προγράμματος σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης, σε καθεστώς μη αναγνώρισης, με κύριο γνώμονα τον μη δυσμενή επηρεασμό των διδασκομένων, στη βάση των περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 έως 2019 (Άρθρο 5(3)(α)).

Όσα πανεπιστήμια υπέβαλαν αίτημα για παράταση της προθεσμίας για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών υπό τις συνθήκες που επικρατούν λόγω του COVID-2019 και έλαβαν έγκριση καλούνται να τηρήσουν την αναβολή που δόθηκε, διαφορετικά δεν θα μπορούν να εγγράψουν φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος  2020-2021.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


554