Φορέας: Υποχρέωση ιδρυμάτων για διασφάλιση ηλεκτρονικού υπολογιστή από όλους τους φοιτητές/τριες


Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ενημερώνει τις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης ότι στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές έχουν τον κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή για διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


923