Φορέας: Συνάντηση με ΔΟΑΤΑΠ - Τελικές Εξετάσεις


Στις 23 Απριλίου διενεργήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ και του ΥΠΠΑΝ με συντονιστή τον Γενικό Διευθυντή, του Φορέα ΔΙΠΑΕ, της ΔΑΕ και του Προέδρου της Συνόδου των Πρυτάνεων, στην οποία συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος
Έμφαση δόθηκε στη συζήτηση για τις τελικές εξετάσεις των συμβατικών και εξ αποστάσεως προγραμμάτων, εν μέσω της κρίσης λόγω κορονοϊού, στο πλαίσιο που προτάθηκε από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ και στην απόφαση των πανεπιστημίων της Κύπρου να εφαρμόσουν εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, σε αριθμό προγραμμάτων ή/και εξ ολοκλήρου.
Έγινε σαφές από τη συζήτηση ότι με βάση τη σχετική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ δεν υπάρχει κώλυμα για τα πτυχία των φοιτητών/τριών, οι οποίοι/ες υποβάλλουν αίτημα στον ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας, από τη διενέργεια εξ αποστάσεως τελικών εξετάσεων στα συμβατικά προγράμματα. Εν όψει δε και της απόφασης της Διοικούσας του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Ελλάδας, ημερομηνίας 23 Απριλίου, να εφαρμόσει εναλλακτικές μορφές εξ αποστάσεως τελικών εξετάσεων για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, έχουν αρθεί και οι ενδοιασμοί για τη διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων και στα εξ αποστάσεως προγράμματα, στα οποία προνοείται «διά ζώσης» τελική εξέταση, με βάση το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας.
Τονίζεται ότι η διαδικασία εξέτασης από τον ΔΟΑΤΑΠ κάθε πτυχίου ξεχωριστά, με βάση το νομικό του πλαίσιο, δεν έχει διαφοροποιηθεί, όπως ούτε και οι ισχύουσες διαδικασίες και προϋποθέσεις για ισοτιμία και αντιστοιχία των πτυχίων.
Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ συστήνει προσοχή, κατά τη διενέργεια των τελικών εξετάσεων, στις ασφαλιστικές δικλίδες ποιότητας οι οποίες πρέπει να διασφαλιστούν.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


968