Φορέας: Τελικές Εξετάσεις στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης (Αρ. 2)


Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020, η οποία αφορά στο πιο πάνω θέμα, ο Φορέας κοινοποιεί για ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1036