Φορέας: Μετεγγραφές φοιτητών σε Κυπριακά Πανεπιστήμια


Λόγω της αβεβαιότητας για τα ακαδημαϊκά δεδομένα και το πιθανό ενδεχόμενο επανεξάπλωσης του κορονοϊού, Κύπριοι φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού εξέφρασαν την επιθυμία να παραμείνουν στην Κύπρο και να μετεγγραφούν σε Κυπριακά Πανεπιστήμια, για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Ο Φορέας, σε συνεννόηση με τα Πανεπιστήμια, στην τηλεδιάσκεψη της 5ης Μαϊου 2020, εισηγείται τη λήψη πολιτικής απόφασης εκ μέρους της πολιτείας και των πανεπιστημίων, λόγω των έκτακτων συνθηκών, και για το περιορισμένο χρονικό διάστημα της ακαδημαϊκής χρονιάς 2020-2021, η οποία να επιτρέπει την απονομή πτυχιακού τίτλου σπουδών σε Κύπριους φοιτητές/φοιτήτριες του εξωτερικού, μετά από φοίτηση σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 ECTS και όχι 120 ECTS, όπως προνοούν οι αποφάσεις Γενικής Πολιτικής του ΚΥΣΑΤΣ (Περί Ουσιώδους μέρους σπουδών για την απόκτηση πρώτου καταληκτικού τίτλου επιπέδου πτυχίου).
Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια απόφαση λήφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2007, ύστερα από συνεννόηση μεταξύ της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) και Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), ως μεταβατική διάταξη για όσους/ες φοιτητές/φοιτήτριες βρίσκονταν στο καταληκτικό έτος σπουδών σε ΙΣΤΕ και των οποίων τα προγράμματα σπουδών που φοιτούσαν εντάχθηκαν στα τρία νέα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Σημειώνεται ότι ο Φορέας έχει ζητήσει και έχει λάβει τις απόψεις του Συμβουλίου του ΚΥΣΑΤΣ επί του θέματος, το οποίο βλέπει θετικά το αίτημα των πανεπιστημίων της Κύπρου, νοουμένου ότι θα τηρούνται τα πιο κάτω για την αναγνώριση ισοτιμίας:
  • Τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων του εξωτερικού, στα οποία φοιτούν οι Κύπριοι φοιτητές, είναι τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης
  • Οι Κύπριοι φοιτητές βρίσκονται στο καταληκτικό έτος των σπουδών τους.
  • Υπάρχει απόλυτη συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων, καθώς και του περιεχομένου των μαθημάτων.
  • Tηρούνται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αντιστοίχιση μαθημάτων.
Ο Φορέας επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, για λόγους ποιότητας της διδασκαλίας, επισημαίνει ότι ο αριθμός των μετεγγραφόμενων σε κάθε πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%, όταν είναι ήδη συμπληρωμένος ο αριθμός φοιτητών του ακροατηρίου.
Τονίζεται ότι η αναγνώριση αντιστοιχίας κάθε τίτλου σπουδών θα εξετάζεται από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ κατά περίπτωση, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση για αναγνώριση από τον/την ενδιαφερόμενο/η.
4 Ιουνίου 2020Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


933