Φορέας: Τέλη για την υποβολή αίτησης για Τμηματικές και Προγραμματικές Αξιολογήσεις


Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοινώνει ότι ο πιο πάνω Νόμος τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7 Οκτωβρίου 2020.

Στη βάση του πιο πάνω Τροποποιητικού Νόμου το άρθρο 41 του βασικού Νόμου τροποποιείται ούτως ώστε, για τη διενέργεια Διαδικτυακών Τμηματικών και Προγραμματικών Αξιολογήσεων, τα ιδρύματα καταβάλλουν τα τέλη που προβλέπονται στο Παράρτημα του βασικού νόμου, αφαιρετέων των εξόδων που καταβάλλονται στο πλαίσιο της διενέργειας επιτόπιων επισκέψεων και τα οποία αφορούν τα αεροπορικά εισιτήρια, την παραμονή και τη διακίνηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Το αφαιρετέο κόστος είναι:

Αεροπορικά Χ 3 μέλη (μέσος όρος 400 ευρώ) =1200

Ημερήσιο επίδομα παραμονής, όπως καθορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει και την παραμονή σε ξενοδοχείο = 155 Χ 3 = 465

Διακίνηση με ταξί από και προς το αεροδρόμιο= 200

ΣΥΝΟΛΟ= 1860 ευρώ

Τα πιο πάνω ισχύουν για (α) τα προγράμματα σπουδών τριετούς διάρκειας, (β) τα προγράμματα σπουδών επιπέδου πτυχίου, (γ) για τα προγράμματα επιπέδου Μάστερ, (δ) για τα προγράμματα επιπέδου διδακτορικού και (ε) για τις Τμηματικές Αξιολογήσεις.

Στη βάση των πιο πάνω, ο Φορέας καλεί τα ιδρύματα να καταβάλουν τα τέλη των διαδικτυακών αξιολογήσεων για τις διαδικτυακές αξιολογήσεις, ως εξής:

Πρόγραμμα σπουδών τριετούς διάρκειας ..........2140

Πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου ........ 3635

Πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ ..........5140

Πρόγραμμα σπουδών επιπέδου διδακτορικού ..6640

Τμηματική Αξιολόγηση .....................................11640

Ανακοίνωση για τέλη για διαδικτυακές αξιολογήσεις.docx/ΕρΙ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


854