Διορισμός Συμβουλίου του Φορέα ΔΙΠΑΕ 2021-2026


Στις 13 Ιανουαρίου το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύνθεση του Συμβουλίου του Φορέα ΔΙΠΑΕ για τη χρονική περίοδο 2021- 2026.

Στην πρώτη του Συνεδρία το Συμβούλιο συστάθηκε σε σώμα ως εξής :

 • Μαίρη Ιωαννίδου - Κουτσελίνη:  Πανεπιστήμιο Κύπρου – Πρόεδρος
 • Διόφαντος Χατζημιτσής: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Αντιπρόεδρος

Μέλη Συμβουλίου:

 • Σταύρος Σταύρου: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Ανδρέας Χαραλάμπους: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • Ειρήνη Πολυκάρπου: Πανεπιστήμιο UCLAN Cyprus
 • Χρίστος Ιωάννου: Universite de Paris 1
 • Ανδρέας Καραμάνος: Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ευάγγελος Δρυμπέτας: Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Γεώργιος Καράς: Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Κ.
 • Ειρήνη Χριστίνα Άνθη Χριστοφίδη: Εκπρόσωπος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
 • Αντρέας Μαλιάππης (Φοιτητής): Εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (Π.Ο.Φ.ΕΝ.) 
  (ημερ. διορισμού 15/09/2020)

Το Συμβούλιο του Φορέα προσβλέπει σε εποικοδομητική συνεργασία με όλα τα ιδρύματα για τη συνεχή αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης.    

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


701