Φορέας: Yποβολή αιτήσεων για ιδρυματικές, τμηματικές και προγραμματικές αξιολογήσεις (2)


Σε συνέχεια της ανακοίνωσής του ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2020 ο Φορέας επισημαίνει τα ακόλουθα: Από τις 2 Απριλίου και εντεύθεν, ο Φορέας θα προωθεί για αξιολόγηση μόνο τις αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται στα Γραφεία του συνοδευόμενες από καλυπτική επιστολή υπογραμμένη από τον κατά Νόμο υπεύθυνο του ιδρύματος μαζί με απόδειξη για την καταβολή των νενομισμένων τελών. Η ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων δεν υποκαθιστά την επίσημη υποβολή τους στον Φορέα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


733