Φορέας: Τελικές Εξετάσεις και Ασφαλιστικές Δικλίδες Ποιότητας


Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 65η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2021 αποφάσισε όπως επαναφέρει περιεχόμενο των σχετικών με το πιο πάνω θέμα ανακοινώσεών του για εφαρμογή:

ΤίτλοςΗμερομηνία Δημοσίευσης
Ενδιάμεσες και Τελικές Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 2020 – 2021 στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης και Ασφαλιστικές Δικλίδες Ποιότητας 5 Νοεμβρίου 2020
Τελικές Εξετάσεις και Ασφαλιστικές Δικλίδες Ποιότητας 29 Απριλίου 2020
Τελικές εξετάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω κορονοϊού: Πρότυπα Ποιότητας και Κατευθυντήριες Γραμμές για Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης 31 Μαρτίου 2020

Είναι αυτονόητο ότι σε μικρά ακροατήρια και εφόσον η φυσική παρουσία των φοιτητών/ριών είναι δυνατή, οι εξετάσεις, κατά την κρίση των διδασκόντω/ουσών, μπορεί να γίνονται με φυσική παρουσία, τηρουμένων των εκάστοτε υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι πληροφορίες για τη διαδικασία και τον τύπο των εξετάσεων, για σκοπούς ενημέρωσης των φοιτητών/ριών, πρέπει να αναρτώνται και να είναι εύκολα προσβάσιμες στη σχετική ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος, πριν από την έναρξη της διδασκαλίας του προγράμματος. Είναι σημαντικό ο τύπος των εξετάσεων που αποφασίζεται από τον/τη διδάσκοντα/ουσα  να συνάδει με τη διδασκαλία και τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει οι φοιτητές.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


763