Φορέας: Τροποποιήσεις σε υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών


Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ενημερώνει εκ νέου τα ιδρύματα ότι:

  • Είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν το Συμβούλιο του Φορέα για τις αλλαγές στα προγράμματα σπουδών τους.
  • Τυχόν αλλαγές σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών , μετά από αξιολόγηση πιστοποίηση, (πχ στην επωνυμία του προγράμματος σπουδών και του απονεμόμενου τίτλου σπουδών, προσθήκη/αφαίρεση μαθημάτων και ECTS κοκ) δεν θα συνεπάγονται πρόσθετο κόστος για υφιστάμενους φοιτητές.

Για ήδη εγγεγραμμένους/ες  φοιτητές/φοιτήτριες σε ένα πρόγραμμα, οι οποίοι/ες έχουν  επιτύχει σε μαθήματα που δεν προσφέρονται πια ή έχουν προστεθεί μαθήματα, οι αλλαγές τους/τις επηρεάζουν μόνο με τη συγκατάθεσή τους. Ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας του προγράμματος μετά την εγγραφή στο πρόγραμμα, οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα, αν το επιθυμούν  να  αποφοιτήσουν από το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο είχαν εγγραφεί.

Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές/φοιτήτριες  πρέπει να είναι ενήμεροι/ες, για τις συνέπειες των επιλογών τους.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


652