Φορέας: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και Ποιότητα Προγραμμάτων


Τα μονοετή, διετή και τριετή προγράμματα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) είναι επαγγελματικού προσανατολισμού και αποβλέπουν σε αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η ενσωμάτωσή τους σε προγράμματα πτυχίου δεν ικανοποιεί τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του επιπέδου 6 και δεν διαφυλάσσει την ποιότητα των πτυχίων.

Ως εκ τούτου, ο Φορέας ΔΙΠΑΕ θα απορρίπτει αιτήσεις αξιολόγησης/πιστοποίησης προγραμμάτων που δεν σχεδιάζονται και δεν αναπτύσσονται αυτόνομα ή/και που ενσωματώνουν προγράμματα διαφορετικού επιπέδου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


601