Φορέας: Εγγραφή νεοεισερχόμενων φοιτητών για το Χειμερινό εξάμηνο 2021 - 2022


Σε συνέχεια της ανακοίνωσής του ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021 με θέμα «Προγράμματα σπουδών και ποιοτική λειτουργία της Ανώτερης Εκπαίδευσης κατά το Χειμερινό εξάμηνο 2021» στην οποία αναφέρεται ότι «τα ιδρύματα δύνανται να ενσωματώσουν τεχνικές μεικτής διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση υβριδικών αιθουσών, με εξ αποστάσεως διδασκαλία και με χρήση άλλων ψηφιακών μέσων εκπαίδευσης» ο Φορέας επισημαίνει τα ακόλουθα:

Οι υποψήφιοι φοιτητές οι οποίοι προτίθενται να εγγραφούν σε συμβατικά προγράμματα σπουδών με έναρξη της φοίτησής τους το χειμερινό εξάμηνο 2021 – 2022 θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από το επόμενο εξάμηνο  θα μπορούν να επιτρέψουν σε δια ζώσης φοίτηση.

Τα ιδρύματα προτρέπονται να διασφαλίζουν ότι οι υποψήφιοι για εγγραφή στα συμβατικά προγράμματα φοιτητές είναι πλήρως ενήμεροι για τα πιο πάνω.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


696