Φορέας: Τελικές εξετάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στα εξ αποστάσεως προγράμματα


Το Συμβούλιο του Φορέας ΔΙΠΑΕ, στην 74η έκτακτη Σύνοδο (29 Οκτωβρίου 2021), αποφάσισε και ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης ότι οι εξετάσεις του Χειμερινού εξαμήνου, 2021-22, για τα εξ αποστάσεως προγράμματα, μπορούν να διεξαχθούν εξ αποστάσεως. 

Ο Φορέας παραπέμπει για το ίδιο θέμα στις ανακοινώσεις του που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του, με ημερομηνίες 19, 30 και 31 Μαρτίου 2020 - Τελικές εξετάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω κορονοϊού. 

Τελικές εξετάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω κορονοϊού: Πρότυπα Ποιότητας και Κατευθυντήριες Γραμμές για Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης 31 Μαρτίου 2020
Τελικές Εξετάσεις 30 Μαρτίου 2020
Ενδιάμεσες και Τελικές Εξετάσεις των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης 19 Μαρτίου 2020Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


663