Φορέας: Εξετάσεις Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 (2)


Η εξ αποστάσεως διδασκαλία των συμβατικών προγραμμάτων ή/και μικτή διδασκαλία είναι επιλογή των ιδρυμάτων

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης ότι με βάση την έξαρση της πανδημίας και σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας οι εξετάσεις του Χειμερινού  εξαμήνου 2021-2022 ενδείκνυται να γίνουν διαδικτυακά. Όσον αφορά τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου να ακολουθούνται όλα τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας για εμβολιασμένους και μη.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία των συμβατικών προγραμμάτων ή/και μικτή διδασκαλία με μία από τις πιο κάτω μεθόδους, τηρουμένων των μέτρων του Υπουργείου Υγείας  είναι επιλογή των ιδρυμάτων:

  • Διαδικτυακή προσφορά των συμβατικών προγραμμάτων, όλων ή μερικών μαθημάτων του προγράμματος (courses).
  • Ταυτόχρονη διδασκαλία του μισού ακροατηρίου με φυσική παρουσία και του άλλου μισού εξ αποστάσεως και εναλλαγή κατά εβδομάδα του ακροατηρίου που θα παρευρίσκεται στην αίθουσα.  
  • Οι φοιτητές μελετούν το θεωρητικό μέρος του περιεχομένου διαδικτυακά και γίνονται με φυσική παρουσία οι δραστηριότητες  ή/και τα εργαστήρια που αντιστοιχούν στο θεωρητικό μέρος (Flipped teaching).
  • Διδασκαλία μέρους του περιεχομένου διαδικτυακά ( π.χ. τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο) και μέρος του περιεχομένου με φυσική παρουσία   (Blended teaching).
  • Χρήση τεχνολογικών εργαστηρίων/ χώρων εξάσκησης, όπου οι φοιτητές συναντώνται για εξάσκηση και εργαστηριακή εργασία (Virtual rooms of practice). Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


697