Φορέας: Διαδικτυακές ενημερωτικές ημερίδες του ΙΔΕΠ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων


 Βασική Δράση 1 - Σχέδια Κινητικότητας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ο Φορέας ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατάρτισης ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση, για τις διαδικτυακές ημερίδες που διοργανώνει και υλοποιεί το Ίδρυμα Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ) και οι οποίες αφορούν στη διαδικασία υποβολής προτάσεων  για τη Βασική Δράση 1 «Σχέδια Κινητικότητας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.»

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής στο ΙΔΕΠ στους πιο κάτω συνδέσμους:

27.01.2022 – Σχέδια Κινητικότητας Μικρής Κλίμακας (για μη διαπιστευμένους οργανισμούς)
Ώρα: 15:00 – 17:00

 31.01.2022 – Σχέδια Κινητικότητας για Διαπιστευμένους Οργανισμούς

Ώρα: 15:00 – 17:00

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


438