Μεταφορά πιστωτικών μονάδων από Προγράμματα Σπουδών Σύντομου Κύκλου (2)


Στη συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 1 Μαρτίου, με το ίδιο θέμα, διευκρινίζεται το αυτόδηλο στο περιεχόμενο της  ανακοίνωσης ότι το μέγιστο της μεταφοράς 50% των πιστωτικών μονάδων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι στο νέο πρόγραμμα υπάρχουν  αντίστοιχα μαθήματα ως προς το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


543