Φορέας ΔΙΠΑΕ: Σύσταση του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2018


Σχετικά με την προαγωγή της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης
 
Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, παραθέτει στα ελληνικά και αγγλικά τη ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την προαγωγή της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (2018/C 444/01).

Επειδή έχουν περάσει τα τέσσερα χρόνια που είχαν καθοριστεί για την επανεξέταση της πρότασης και την πρόοδο εφαρμογής της, παρακαλώ να μας αποστείλετε τις απόψεις σας σε σχέση με πιθανά εμπόδια σήμερα για την εφαρμογή της αυτόματης αναγνώρισης στην ανώτερη εκπαίδευση.

Οι απόψεις σας παρακαλώ να αποσταλούν στη γραμματεία, στη διεύθυνση info@dipae.ac.cy μέχρι τις 30 Μαρτίου 2022.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


461