Φορέας: Θεματική ανάλυση των αξιολογήσεων και επισήμανση αδυναμιών


Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, μελέτησε και ανέλυσε τις αξιολογήσεις από τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και καλεί τα ιδρύματα όπως εφαρμόσουν τα ακόλουθα, με βάση τις επαναλαμβανόμενες συστάσεις των ΕΕΑ

(Α) Χρήση ρούμπρικας (rubricsγια την αξιολόγηση

Ανάλυση των  προσδοκώμενων αποτελεσμάτων κάθε μαθήματος σε επιμέρους αναμενόμενα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των εξαμήνων και ανατροφοδότηση των φοιτητών/ριών για τις ελλείψεις και τα επιτεύγματά τους σε σχέση με συγκεκριμένες δεξιότητες, έννοιες και θεωρίες, στάσεις και αξίες.  

  • οι φοιτητές/φοιτήτριες αντιλαμβάνονται τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται
  • αυξάνεται η συνέπεια στη βαθμολόγηση
  • η ανατροφοδότηση γίνεται πιο αποτελεσματική

(Β)  Εφαρμογή διαδικασίας δεύτερου/ή και εξωτερικού αξιολογητή για τις τελικές εξετάσεις και τις εργασίες των φοιτητών/ριών.

 (Γ) Χαρτογράφηση αποτελεσμάτων και περιεχομένου του προγράμματος  (program design and developmentmapping).

Σχεδιασμό και ανάπτυξη των προγραμμάτων στη βάση χαρτογράφησης – συσχέτισης των γενικών προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και του περιεχομένου του προγράμματος με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και το περιεχόμενο κάθε μαθήματος το οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

(ΔΚριτήρια εισδοχής (admission criteria)

 Προσεκτικός καθορισμός των κριτηρίων εισδοχής των φοιτητών σε κάθε πρόγραμμα, με καθορισμό των απαραίτητων προαπαιτούμενων προσόντων και βαθμολογίας στα βασικά υποχρεωτικά μαθήματα.    

3 Μαΐου 2022
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


599