Υποβολή των Παρατηρήσεων του Ιδρύματος επί της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) (Αρ. 2)

30 Οκτ 2018 - 11:03


Φορέας: Πλήρης Φοίτηση σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο Διάρκειας 2 ή 3 Εξαμήνων

27 Οκτ 2018 - 18:22


Φορέας: Σύσταση Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας Τμήματος

08 Οκτ 2018 - 13:07


Φορέας: Σε διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από το ENQA

21 Σεπ 2018 - 11:08


Φορέας: Υποβολή των Παρατηρήσεων του Ιδρύματος επί της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ)

01 Ιουλ 2018 - 11:04


Φορέας: Γλώσσα Οδηγών Μελέτης για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών

01 Ιουλ 2018 - 11:01


Φορέας: Χρονοδιαγράμματα Υποβολής Αιτήσεων για Εξωτερική Αξιολόγηση

01 Ιουλ 2018 - 10:52


Μαίρη Κουτσελίνη στο Paideia-News: Ανεξέλεγκτη ως τώρα ίδρυση ιδιωτικών σχολών Τριτοβάθμιας…

17 Ιουν 2018 - 12:59


Φορέας: Συντονιστές, αριθμός φοιτητών, μέλη ΣΕΠ σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών

25 Μαι 2018 - 20:41


Φορέας: Συντονιστές, αριθμός φοιτητών, μέλη ΣΕΠ σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών

22 Μαι 2018 - 11:18


Newsletter