Φορέας: Εκπνοή Προθεσμίας Δημοσίευσης των Στοιχείων του Ακαδημαϊκού Προσωπικού

28 Δεκ 2017 - 12:20


Φορέας: Διάρκεια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Επιπέδου Μάστερ

19 Δεκ 2017 - 11:22


Φορέας: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την Επίβλεψη/Εποπτεία Διδακτορικών Διατριβών

05 Δεκ 2017 - 19:58


Φορέας: Υποβολή στοιχείων για τα εξ αποστάσεως προγράμματα και δημοσίευση στοιχείων Ακαδ. Προσωπικού

27 Νοε 2017 - 21:02


Φορέας: Υποβολή Προγραμμάτων για Αξιολόγηση

13 Νοε 2017 - 17:39


Φορέας: Δημοσιοποίηση ονομάτων Ιδρυμάτων που δεν συμμορφώνονται

19 Οκτ 2017 - 10:07


Φορέας: Μεταφορά ECTS από 2ετή και 3ετή Προγρ. Σπουδών σε 4ετή Προγρ. Σπουδών Επιπέδου Πτυχίου

19 Σεπ 2017 - 10:25


Φορέας: Δημοσίευση στοιχείων Ακαδημ. Προσωπικού στις Ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης

12 Σεπ 2017 - 20:25


Φορέας: Προγράμματα που έχουν Πιστοποιηθεί μέχρι και την 21η Σύνοδο του Συμβουλίου (Ιούλιος 2017)

21 Αυγ 2017 - 12:52


Ο Φορέας για το υλικό των Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων

18 Αυγ 2017 - 11:30


Newsletter