Φορέας Ανάρτηση στοιχείων Ακαδημαϊκού Προσωπικού στις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων (Αρ. 4)

27 Απρ 2022 - 10:19


Φορέας: Σεμινάριο: Ενεργητική Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση με επίκεντρο τον/την Φοιτητή/ρια

27 Απρ 2022 - 10:15


Φορέας: Αντικατάσταση Ακαδημαϊκού Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης

13 Απρ 2022 - 14:40


Φορέας: Ανάρτηση στοιχείων Ακαδημαϊκού Προσωπικού στις ιστοσελίδες των ιδρυμάτων (3)

13 Απρ 2022 - 14:21


Φορέας: Θεματική ανάλυση και συστάσεις προς Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης

13 Απρ 2022 - 14:17


Φορέας: Συστάσεις για συμμόρφωση και διαδικασίες

10 Απρ 2022 - 22:16


Φορέας ΔΙΠΑΕ: Σύσταση του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2018

21 Μαρ 2022 - 10:48


Μεταφορά πιστωτικών μονάδων από Προγράμματα Σπουδών Σύντομου Κύκλου (2)

04 Μαρ 2022 - 16:10


Φορέας: Μεταφορά πιστωτικών μονάδων από Προγράμματα Σπουδών Σύντομου Κύκλου

04 Μαρ 2022 - 16:06


Φορέας: Μετεγγραφή Εκτοπισμένων Φοιτητών από την Ουκρανία

04 Μαρ 2022 - 16:00


Newsletter