Φορέας: Συγχρονισμός έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης ορισμένων προγραμμάτων σπουδών


Με την έναρξη της διαδικασίας για τις Τμηματικές αξιολογήσεις (Αξιολόγηση Προγραμμάτων στο Πλαίσιο των Τμηματικών Αξιολογήσεων)

Το Συμβούλιο του Φορέα ΔΙΠΑΕ κατά την Σύνοδό του με αρ. 85 (19 Σεπτεμβρίου 2022) αποφάσισε όπως ενημερώσει τα πανεπιστήμια ότι μπορούν να υποβάλουν αίτημα στον Φορέα για συγχρονισμό της έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης ορισμένων προγραμμάτων σπουδών με την έναρξη της διαδικασίας για τις Τμηματικές αξιολογήσεις (Αξιολόγηση Προγραμμάτων στο Πλαίσιο των Τμηματικών Αξιολογήσεων).

Παρακαλούμε όπως το αίτημά σας συνοδεύεται με πίνακα ο οποίος θα περιέχει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πιστοποίησης των προγραμμάτων και των Τμημάτων μαζί με εισήγηση μικρής μείωσης ή επέκτασης της περιόδου πιστοποίησης (μέχρι ένα χρόνο) για να επιτευχθεί ο συγχρονισμός των Τμηματικών με τις προγραμματικές στο πλαίσιο της Τμηματικής Αξιολόγησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


319