Φορέας: Υποβολή των Παρατηρήσεων του Ιδρύματος επί της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ)

01 Ιουλ 2018 - 11:04


Φορέας: Γλώσσα Οδηγών Μελέτης για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών

01 Ιουλ 2018 - 11:01


Φορέας: Χρονοδιαγράμματα Υποβολής Αιτήσεων για Εξωτερική Αξιολόγηση

01 Ιουλ 2018 - 10:52


Μαίρη Κουτσελίνη στο Paideia-News: Ανεξέλεγκτη ως τώρα ίδρυση ιδιωτικών σχολών Τριτοβάθμιας…

17 Ιουν 2018 - 12:59


Φορέας: Συντονιστές, αριθμός φοιτητών, μέλη ΣΕΠ σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών

25 Μαι 2018 - 20:41


Φορέας: Συντονιστές, αριθμός φοιτητών, μέλη ΣΕΠ σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών

22 Μαι 2018 - 11:18


Φορέας: Υποβολή Αίτησης για Αξιολόγηση - Πιστοποίηση - Γλώσσα Συγγραφής της Αίτησης

06 Μαι 2018 - 21:26


Φορέας: Φόρτος Εργασίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού (Αρ. 2) – Διευκρινίσεις

30 Μαρ 2018 - 10:50


Φορέας: Διευκρινίσεις για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών

22 Μαρ 2018 - 15:07


Φορέας: Φόρτος Εργασίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού

15 Μαρ 2018 - 13:00


Newsletter