Φορέας: Ευρωπαϊκές Πανεπιστημιακές Συμμαχίες και Προγράμματα σπουδών στην Αγγλική στα Δημ. Πανεπιστήμια

18 Μαι 2023 - 12:38


Φορέας ΔΙΠΑΕ: Μεταπτυχιακή Διατριβή στο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Επιπέδου Μάστερ (Αρ. 2)

25 Απρ 2023 - 18:30


Φορέας ΔΙΠΑΕ: Γραπτά και Εργασίες (Υποβολή, Διάρκεια Φύλαξης) (Αρ. 2)

25 Απρ 2023 - 18:26


Φορέας ΔΙΠΑΕ: Υποβολή Εβδομαδιαίων Διαδραστικών Δραστηριοτήτων για Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών

19 Απρ 2023 - 15:27


Φορεας ΔΙΠΑΕ: Αξιολόγηση Φοιτητών/Φοιτητριών (Αρ. 2)

19 Απρ 2023 - 15:24


Φορέας ΔΙΠΑΕ: Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

23 Ιαν 2023 - 22:04


Φορέας: Έναρξη Ακαδημαϊκού Έτους και Θερινές Περίοδοι

20 Ιαν 2023 - 11:51


Φορέας: Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ στη βάση του Νόμου 4957/2022

12 Ιαν 2023 - 11:46


Φορέας: Ενίσχυση της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Διδασκαλίας από τους Φοιτητές-τριες

26 Δεκ 2022 - 21:07


Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως τακτικό μέλος της το Μέλος του Συμβουλίου του Φορέα ΔΙΠΑΕ Ανδρέα Καραμάνο

26 Δεκ 2022 - 21:03


Newsletter