Προγράμματα σπουδών και ποιοτική λειτουργία της Ανώτερης Εκπαίδευσης το Χειμερ. εξάμηνο 2021

28 Ιουλ 2021 - 11:50


Φορέας: Συνεργασία με ιδρύματα του εξωτερικού για προσφορά Πιστοποιημένων Προγραμμάτων

15 Ιουλ 2021 - 17:21


Φορέας: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και Ποιότητα Προγραμμάτων

01 Ιουλ 2021 - 16:22


Φορέας: Υποβολή αιτήσεων για αξιολογήσεις/επαναξιολογήσεις

16 Ιουν 2021 - 17:41


Φορέας: Τροποποιήσεις σε υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών

02 Ιουν 2021 - 20:48


Φορέας-ΔΙΠΑΕ: Προσφορά προγραμμάτων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης Αρ. 2

23 Μαι 2021 - 13:28


Μηχανισμοί και διαδικασίες στήριξης υποψηφίων Διδακτόρων στην Έρευνα

17 Μαι 2021 - 19:46


Φορέας: Τελικές Εξετάσεις και Ασφαλιστικές Δικλίδες Ποιότητας

28 Απρ 2021 - 14:03


Φορέας: Ενεργητική Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση με επίκεντρο τον/την Φοιτητή /τρια Αρ. 2

28 Απρ 2021 - 13:56


Φορέας: Yποβολή αιτήσεων για ιδρυματικές, τμηματικές και προγραμματικές αξιολογήσεις (2)

05 Απρ 2021 - 22:08


Newsletter