Φορέας: Τροποποιήσεις σε υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών

02 Ιουν 2021 - 20:48


Φορέας-ΔΙΠΑΕ: Προσφορά προγραμμάτων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης Αρ. 2

23 Μαι 2021 - 13:28


Μηχανισμοί και διαδικασίες στήριξης υποψηφίων Διδακτόρων στην Έρευνα

17 Μαι 2021 - 19:46


Φορέας: Τελικές Εξετάσεις και Ασφαλιστικές Δικλίδες Ποιότητας

28 Απρ 2021 - 14:03


Φορέας: Ενεργητική Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση με επίκεντρο τον/την Φοιτητή /τρια Αρ. 2

28 Απρ 2021 - 13:56


Φορέας: Yποβολή αιτήσεων για ιδρυματικές, τμηματικές και προγραμματικές αξιολογήσεις (2)

05 Απρ 2021 - 22:08


Φορέας: Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επιπέδου Διδακτορικού

12 Μαρ 2021 - 15:30


Διορισμός Συμβουλίου του Φορέα ΔΙΠΑΕ 2021-2026

28 Ιαν 2021 - 16:57


Φορέας: Μη πιστοποιημένα και μη εγκεκριμένα Διδακτορικά Προγράμματα από Σχολές Τριτοβάθμιας

18 Ιαν 2021 - 12:12


Φορέας: Ανάρτηση Στοιχείων Ακαδημαϊκού Προσωπικού στις Ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων (2)

14 Ιαν 2021 - 11:18


Newsletter