Προσκόμιση πρωτότυπων ιατρικών πιστοποιητικών για άδειες ασθενείας και υποβολή στο Σ.Ε.Π. της άδειας απουσίας για υπηρεσία στην Ε.Φ.


Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Δημοτικής,
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Προσκόμιση πρωτότυπων ιατρικών πιστοποιητικών για τις άδειες ασθενείας και υποβολή στο Σ.Ε.Π. της άδειας απουσίας για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και μετά από απόφαση της Αρμόδιας Αρχής, σας ενημερώνω ότι κατά την υποβολή αδειών ασθενείας από τους/τις εκπαιδευτικούς, θα πρέπει να γίνεται η προσκόμιση πρωτότυπων ιατρικών πιστοποιητικών, χωρίς οποιεσδήποτε αλλοιώσεις, τα οποία να προέρχονται από γιατρό της ειδικότητας που αφορά η ασθένεια. Σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά χρειαστεί να αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντίγραφα.

2. Σας ενημερώνω, επίσης, ότι η απουσία για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά θα πρέπει στο εξής να καταχωρείται στο Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.).

Διευκρινίζεται πως η συγκεκριμένη απουσία δε θα προσμετρείται στον αριθμό των αδειών απουσίας με απολαβές που δικαιούται ο εκπαιδευτικός λειτουργός.

3. Παρακαλώ για τις δέουσες ενέργειες.

Κύπρος Κυπριανού
Γενικός Διευθυντής

Κοιν.: Δ.Μ.Γ.Ε., Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ, Δ.Δ.Ε.
Π.Λ.Ε. Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας
Προϊσταμένη Υπηρεσίας Προσωπικού
Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ., Π.Ο.Ε.Δ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


9655