Γ. Ελεγκτής προς ΥΠΠ: Μελετήστε άλλους τρόπους θεσμοθέτησης του «Ανοικτού Σχολείου»

30 Νοε 2014 - 21:49


Ελεγκτής:Σύγκρουση συμφερόντων στην αξιολόγηση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Από εξωτερικό οι αξιολογητές

29 Νοε 2014 - 13:02


Γεν. Ελεγκτής: Όχι στην αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα

28 Νοε 2014 - 11:10


Στο στόχαστρο του Ελεγκτή το ωράριο εκπαιδευτικών. Εξηγήστε γιατί μόνο ο βιολογικός παράγοντας τους

27 Νοε 2014 - 15:49


Ελεγκτής προς ΥΠΠ: Μελετήστε τις εκθέσεις ΔΝΤ, Παγκ. Τράπεζας-Προβείτε στις ενδεδειγμένες ενέργειες

27 Νοε 2014 - 14:50


Ο Γ. Ελεγκτής επιμένει για διάκριση σε βάρος των αντικαταστατών Μέσης σε σχέση με της Δημοτικής

02 Σεπ 2014 - 13:54


Newsletter