Επίσκεψη φοιτητριών Αισθητικής του Global College και ενημέρωση για τη θερμολιπόλυση


Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και ενημέρωσης, οι φοιτήτριες του 3ου έτους του τμήματος Αισθητικής του Global College επισκέφθηκαν την εταιρεία Result Med.

 Παρακολούθησαν και ενημερώθηκαν, από τον Χρίστο Λαδόπουλο, για τις τεχνολογίες φωτός. Έγινε πρακτική παρουσίαση της πρωτοποριακής τεχνολογίας Non Invasive Laser Lipolysis,  η οποία είναι λιπόλυση με Laser (1060nm ) με το μηχάνημα Le Shape.  Η θερμολιπόλυση αποτελεί το μέλλον στην ανώδυνη λιπόλυση, χωρίς χειρουργική επέμβαση και χρόνο αποθεραπείας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter179