Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης και Πανεπιστημίου Λευκωσίας


Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Σκοπός είναι η οργάνωση - δημιουργία - δράση - εκτέλεση και εκπόνηση ενός κύκλου προκαθορισμένων προγραμμάτων - δράσεων μεταξύ της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, καθορίζονται δράσεις που αποβλέπουν στο κοινό όφελος των δύο Οργανισμών, όπως περιγράφεται πιο κάτω:

1. Παροχή, ανάπτυξη και προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μέλη της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

2. Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων δράσεων, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης και επικοινωνίας (τηλεδιαλέξεις-webinars). Οι παρουσιάσεις και διαλέξεις θα γίνονται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με στόχο την επιμόρφωση αλλά και την ενημέρωση των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

3. Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο τη δια βίου εκπαίδευση σε θέματα που θα καταρτίζονται από κοινού από την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

4. Ενημέρωση και εκπαίδευση τόσο του κοινού όσο και των μελών των δύο (2) Οργανισμών σε τομείς που ενδιαφέρουν τους δύο (2) Οργανισμούς.

5. Δράσεις προβολής, δικτύωσης, διάχυσης, συμμετοχής σε συνέδρια, εκθέσεις, καθώς και διοργανώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων, διασκέψεων, συναντήσεων και βιωματικών εργαστηρίων σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο των έργων.

Η Συνομοσπονδία εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για την αποδοχή της συνεργασίας και με τη βεβαιότητα ότι τα όσα έχουν συμφωνηθεί θα μπορέσουν σύντομα να αποφέρουν καρπούς προς όφελος των παιδιών μας και της Παιδείας του τόπου γενικότερα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter251