Μνημόνιο Συνεργασίας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου


Με ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Συνομοσπονδία ανανφερει ότι «συνεχίζοντας τις προσπάθειές της για ανάπτυξη των δυνατοτήτων ουσιαστικής προσφοράς προς γονείς και μαθητές μέσα από συνεργασίες με διάφορους οργανισμούς, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η οργάνωση και εκπόνηση ενός κύκλου προκαθορισμένων συνεργειών μεταξύ της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

  1. Συνδιοργάνωση και υλοποίηση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων, σε θέματα ενημερωτικού και ερευνητικού περιεχομένου που αφορούν κοινούς τομείς δραστηριότητας. Οι δράσεις αυτές αν είναι αναγκαίο, θα μπορούν να γίνουν μέσω τηλεδιασκέψεων.
  2. Επιμέλεια, οργάνωση και παρουσίαση εκπαιδευτικών και επιστημονικών θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος.
  3. Ανάπτυξη και υλοποίηση κοινωφελών δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των δύο Οργανισμών.
  4. Παραχώρηση από το «ΕΠΚ» δικαιώματος πρόσβασης στη βιβλιοθήκη του για τα μέλη της Συνομοσπονδίας.
  5. Παροχή στήριξης με υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές.
  6. Παροχή οικονομικής στήριξης σε εκδηλώσεις και δράσεις της Συνομοσπονδίας,

Η Συνομοσπονδία εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την αποδοχή της συνεργασίας με τη βεβαιότητα ότι τα όσα έχουν συμφωνηθεί, θα μπορέσουν σύντομα να αποφέρουν καρπούς προς όφελος των παιδιών μας και της παιδείας του τόπου γενικότερα».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter300