Γονείς Μέσης: Εξακολουθούμε να έχουμε έντονες και δικαιολογημένες ανησυχίες


Με ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης αναφέρει:

«Όπως είναι ήδη γνωστό κατά τη σύσκεψη στο Προεδρικό την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020, είχε καλεστεί η Παγκύπρια Συνομοσπονδία και σύμφωνα με την απόφαση της Κυβέρνησης, όπως αυτή ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι μαθητές των Γυμνασίων, όπως και οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των Λυκείων και Τεχνικών Σχολών επιστρέφουν στα σχολεία τους, στις 21 Μαΐου.

Εμείς ως Συνομοσπονδία, μια οργάνωση που χαίρει αξιοπιστίας και εκτίμησης, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι σεβόμαστε τις αποφάσεις της κυβέρνησης και ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης όπου διακυβεύεται η υγεία όλων μας. Ο σεβασμός όμως, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και πλήρη συμφωνία με την ορθότητα της πολιτικής απόφασης που πάρθηκε. Επιφυλασσόμαστε στη συνέχεια, μόλις τα συλλογικά μας όργανα συνεδριάσουν πρωτίστως ανά επαρχία και στη συνέχεια το Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας, να τοποθετηθούμε, αξιολογώντας παράλληλα και  τα δεδομένα που θα προκύψουν από την χαλάρωση των μέτρων μέχρι την 21η  Μαΐου 2020.

Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε εξαρχής το γεγονός ότι μετά από την πάροδο των δύο τελευταίων μηνών με τον περιορισμό στην ελευθερία κινήσεων από την απειλή του αοράτου εχθρού Covid-19, εξακολουθούμε να έχουμε έντονες και δικαιολογημένες ανησυχίες όσον αφορά στην ασφάλεια και υγεία των παιδιών, εκπαιδευτικών και προσωπικού που εστιάζονται κυρίως στα πιο κάτω:

  • Οι διαφορετικές εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων για την ημερομηνία επαναλειτουργίας των σχολείων προβληματίζουν ιδιαίτερα σύσσωμη την κυπριακή κοινωνία.
  • Στις 11 Μαΐου θα επιστρέψουν στα σχολεία γύρω στους 8 χιλιάδες μαθητές και επιπλέον εκπαιδευτικοί, ενώ στις επόμενες 10 μέρες θα επιστρέψουν άλλες 90 χιλιάδες παιδιά με τους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Άρα οι προβληματισμοί και οι έντονες ανησυχίες μας είναι κατά πόσο είναι ασφαλές να επιβαρύνεται το σύστημα ανά ημέρα με πέρα των 50000 ατόμων, επιπρόσθετα στους τελειόφοιτους μαθητές.
  • Στα θέματα που άπτονται της ασφαλούς παραμονής των μαθητών στα σχολεία και στο γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες εγκύκλιοι στις διευθύνσεις των σχολείων όπως π.χ. με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και τα εργαστηριακά μαθήματα όσο αφορά στη διαδικασία υγειονομικής προστασίας που θα ακολουθείται.
  • Ανησυχούμε κατά πόσο θα μπορούν να υλοποιηθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά  τα πρωτόκολλα υγείας σε μια μαζική συνάθροιση σε σχέση με τη δύναμη του βοηθητικού προσωπικού του σχολείου που θα καλείται σε συνεχείς απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους.
  • Μας προβληματίζει η μαζική διακίνηση των μαθητών με τα λεωφορεία, ιδιαίτερα κατά την επιβίβαση/αποβίβαση αλλά και την επάρκεια των διαδρομών ώστε να μην υπερβαίνει το 50% της πληρότητας του λεωφορείου ο μαθητικός πληθυσμός ανά διαδρομή.
  • Στο γεγονός ότι δεν αίρονται τα μέτρα στο σύνολο τους στις 21 Μαΐου αλλά τα sms και οι περιορισμοί μετακίνησης ενώ τα μέτρα υγείας εξακολουθούν να υφίστανται με περιορισμούς και επιτρέπονται συναθροίσεις μέχρι και 10 ατόμων.

Αναμφίβολα το πλάνο του Υπουργείου Παιδείας  που υπήρχε μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, σύμφωνα με τις τηλεδιασκέψεις που είχαμε τόσο με τον Υπουργό Παιδείας όσο και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς φορείς, είχε καταλήξει ότι η πιο εφικτή ημερομηνία για να μπορέσουν να επιστρέψουν οι μαθητές θα ήταν οι αρχές ή προς τα μέσα Ιουνίου, με στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή των Παγκυπρίων Εξετάσεων. Ο χρόνος αυτός θεωρήθηκε επαρκής για τους μαθητές για επαναλήψεις και εμπέδωση σε πυρηνικές γνώσεις εφόσον δεν θα υπάρχουν απολυτήριες εξετάσεις, νοουμένου ότι συνεχίζεται και η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Οι σημερινές συνθήκες επιτάσσουν αυξημένα σε υπερθετικό βαθμό μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των μαθητών στις σχολικές μονάδες και αυτό είναι καθήκον της Πολιτείας. Όπως καθήκον εμάς των γονιών είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και υγεία των παιδιών μας στο σπίτι.

Η εφαρμογή όλων των πρωτοκόλλων υγείας είναι για μας αδιαπραγμάτευτη και δε θα διστάσουμε να κρίνουμε και να καταγγείλουμε οποιαδήποτε ολιγωρία ή αδιαφορία ή  παρατυπία στη διασφάλιση και στην τήρησή τους, από οποιονδήποτε που έχει υποχρέωση να τα εφαρμόσει και να τα τηρήσει.

Αφουγκραζόμαστε και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες των γονέων,  κάποιοι μπορεί να μας χαρακτηρίσουν υπερπροστατευτικούς και υπερβολικούς αλλά πρόκειται για τα παιδιά μας και την υγείας τους, που για εμάς δεν είναι διαπραγματεύσιμη σε καμία περίπτωση.

Δηλώνουμε ότι θα παρακολουθούμε με προσοχή και με αυστηρότητα την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας για την προφύλαξη και ασφάλεια των μαθητών από τον Covid-19, όχι μόνο μέσα στις σχολικές μονάδες, αλλά και στη διαδικασία διακίνησης προς και από αυτές».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1083