Μνημόνιο Συνεργασίας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης και Πανεπιστημίου Frederick


Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Frederick.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η οργάνωση και εκπόνηση ενός κύκλου προκαθορισμένων συνεργειών μεταξύ της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας και του ΠανεπιστημίουFrederick.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, όλες οι δράσεις, μερικές από τις οποίες περιγράφονται πιο κάτω, αποβλέπουν στο κοινό όφελος των δύο Οργανισμών.

 1. Παροχή, ανάπτυξη και προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μέλη της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, με στόχο την αύξηση των δυνατοτήτων πρόσβασης όλων των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  1. Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων δράσεων για επιμόρφωση των γονέων σε ζητήματα διαχείρισης των νέων, εκπαίδευσης, αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων κ.ο.κ.
  2. Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων δράσεων, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης και επικοινωνίας (τηλεδιαλέξεις-webinars).
  3. Συμμετοχή ειδικών και στελεχών του ενός Μέρους σε γνωμοδοτικά σώματα και επιτροπές του άλλου Μέρους, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.
  4. Δράσεις προβολής, δικτύωσης, διάχυσης, συμμετοχής σε συνέδρια, εκθέσεις, καθώς και διοργανώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων, διασκέψεων, συναντήσεων και βιωματικών εργαστηρίων σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο των έργων.
  5. Δικαίωμα πρόσβασης των μελών της Συνομοσπονδίας στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Frederick.
  6. Παροχή ευκαιριών (υποτροφίες) μέσα από τα κοινωφελή προγράμματα του Πανεπιστήμιου Frederick σε τελειόφοιτους μαθητές.

Η Συνομοσπονδία εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το Πανεπιστήμιο Frederick για την αποδοχή της συνεργασίας και με τη βεβαιότητα ότι τα όσα έχουν συμφωνηθεί θα μπορέσουν σύντομα να αποφέρουν καρπούς προς όφελος των παιδιών μας και της Παιδείας του τόπου γενικότερα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

298