Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α.: Οι γονείς παιδιών στα Ειδικά Σχολεία να συμπληρώσουν το έντυπο αξιολόγησης


Με ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ενημερώνει τους γονείς τα εξής:

 «Μετά τις τελευταίες εξελίξεις για το θέμα της επιστροφής των παιδιών της Ειδικής Αγωγής στα σχολεία και κατόπιν ενημέρωσης που είχαμε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), καλούμε όλους τους γονείς παιδιών που φοιτούν στα Ειδικά Σχολεία, καθώς και παιδιών των οποίων οι ανάγκες εξυπηρετούνται από Σχολικούς Βοηθούς/Συνοδούς και φοιτούν σε Ειδική Μονάδα (Δημοτικών και Γυμνασίων), σε γενική τάξη (Δημοτικών και Γυμνασίων) ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και προσαρμογής,  να συμπληρώσουν, το συντομότερο δυνατό, το Ειδικό  Έντυπο Αξιολόγησης, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους από Ειδική Επιτροπή.

Σκοπός της αξιολόγησης είναι ο καθορισμός της δυνατότητας ασφαλούς συνέχισης των οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων και θεραπειών λάμβαναν προηγουμένως. Για τις περιπτώσεις παιδιών που δεν θα κριθεί δυνατή η παροχή αυτών των θεραπειών,  το ΥΠΠΑΝ  μας έχει διαβεβαιώσει ότι θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την κατάλληλη στήριξη με άλλο τρόπο».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

400