Μέσω τηλεδιάσκεψης η 45η Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης


Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία στις 19 Ιανουαρίου 2021 στις 6:30μμ, θα διεξάγει την 45η Γενική της Συνέλευση  μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει κατάθεση Έκθεσης Πεπραγμένων καθώς και Ελεγμένης Ταμειακής Έκθεσης, της παρελθούσας σχολικής χρονιάς, από τον απερχόμενο Πρόεδρο και απερχόμενο Ταμία αντίστοιχα.

Στη συνέχεια θα γίνουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας για τη σχολική χρονιά 2020-2021 και τον καταρτισμό της νέας Γραμματείας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

297