Διαδικτυακή Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για τη λειτουργία Κλάδου Γεωπονίας στο Λύκειο Σολέας


Σε συνέχεια των πρόσφατων ενημερωτικών δια ζώσης συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν προς τις κοινοτικές αρχές και τους γονείς/κηδεμόνες των ορεινών κοινοτήτων από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ), της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ), το Γραφείο του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και τα Συμπλέγματα Κοινοτήτων Σολέας-Μαραθάσας, ανακοινώνεται ότι:

Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022, στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων και μαθητών/μαθητριών των Ορεινών Κοινοτήτων και Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων Σολέας- Μαραθάσας, η οποία θα αφορά στην επικείμενη λειτουργία του Κλάδου Γεωπονίας στο Λύκειο Σολέας.

Ο σύνδεσμος για τη συγκεκριμένη ενημέρωση είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting YzU3MDcvMTQtZWJmNv00ZikvLWIwZDktNDAwQTc wMiqwMWIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ecdbe8cf- ce38-449a-b67d-ba80e665491a%22%2c%22Qid%22%3a%22471270e1- 3486-413e-9e82-56001dd7bf72%22%7d

Σημειώνεται ότι ο Κλάδος Γεωπονίας αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα στις καλλιέργειες και τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, τα οποία συνδέονται άμεσα με την Αγροτική Οικονομία.

Ο εν λόγω Κλάδος στο Λύκειο Σολέας θα αποτελέσει τον προθάλαμο της Αγροτικής Τεχνικής Σχολής στη Γαλάτα και θα υποστηρίξει με τον καλύτερο τρόπο τη νέα γενιά αγροτών στις ορεινές κοινότητες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


433