Με λήψη δυναμικών μέτρων προειδοποιούν οι Γονείς Μεσης, λόγω των εξετάσεων τετραμήνων


* Από τη στιγμή που δε θα ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία διόρθωσης, το ΥΠΠΑΝ οφείλει να προχωρήσει στην πλήρη ακύρωση των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης.

*Να γίνει αναστολή της εφαρμογής των εξετάσεων του Β΄ Τετραμήνου για όλες τις τάξεις, εφόσον παραμένουν άλυτα θέματα όπως τα πλαίσια μάθησης.

Την 23η Φεβρουαρίου 2022, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης με κύριο θέμα την αξιολόγηση της εφαρμογής του Θεσμού των τετραμήνων και αφού εξέτασε όλες τις παραμέτρους, κατέληξε ομόφωνα στις πιο κάτω αποφάσεις:

  1. Άμεση Πραγματοποίηση Δημοσιογραφικής Διάσκεψης για πλήρη παρουσίαση των θέσεων της Συνομοσπονδίας
  2. Από τη στιγμή που το ΥΠΠΑΝ αποφάσισε να πραγματοποιήσει εξετάσεις με διαδικασίες Παγκυπρίων Εξετάσεων Πρόσβασης όφειλε όπως προχωρήσει και στην αντίστοιχη διαδικασία της αναγωγής των αποτελεσμάτων. Από τη στιγμή που δε θα ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία διόρθωσης, το ΥΠΠΑΝ οφείλει να προχωρήσει στην πλήρη ακύρωση των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης.
  3. Να γίνει αναστολή της εφαρμογής των εξετάσεων του Β΄ Τετραμήνου για όλες τις τάξεις, εφόσον παραμένουν άλυτα θέματα όπως τα πλαίσια μάθησης, τα πολλά διαγωνίσματα, το ζήτημα με τις ελλείψεις σε αντικαταστάτες, η έξαρση της πανδημίας και η απουσία της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  4. Έναρξη διαλόγου  για ριζικές και ουσιαστικές αλλαγές επί της υφιστάμενης νομοθεσίας και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Συνομοσπονδία δε θα έχει άλλη επιλογή από το να ζητήσει την πλήρη κατάργηση του θεσμού.
  5. Αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού από ανεξάρτητη εξωτερική επιτροπή.
  6. Επιστημονική τεκμηρίωση μέσω έρευνας για τις ψυχοσυναισθηματικές συνέπειες της πανδημίας στα παιδιά μας και στις επιπτώσεις τους στη διαδικασία της μάθησης.
  7. Σε περίπτωση που το ΥΠΠΑΝ συνεχίσει να αγνοεί τις θέσεις της Συνομοσπονδίας, τότε θα προχωρήσουμε σε δυναμικά μέτραComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


978