Παγκύπρια Σχολή Γονέων: Δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων


Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων (Διαλέξεις και Βιωματικά Εργαστήρια) σε γονείς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2023 – 2024.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023. 

Για πληροφορίες/διευκρινίσεις:

Παγκύπρια Σχολή Γονέων

www.scholigoneon.org.cy, scholigoneon@cytanet.com.cy, Τηλ.: 2275 4466
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1181