Προβληματισμοί Γονέων Δημοτικής στο ΥΠΠΑΝ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση


Με ανακοίνωσή της «η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικής Εκπαίδευσης, αναφέρει ότι: «Αξιολογώντας τις δύσκολες πραγματικά στιγμές που βιώνουμε ως κοινωνία, τόσο σε κρατικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της ραγδαίας εν εξελίξει πανδημίας του Κορωναϊού Covid-19 και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη, τα μέτρα και τις ανησυχίες των εμπλεκόμενων φορέων της εκπαίδευσης, επιθυμεί όπως εκφράσει τα ακόλουθα:

Ως το ανώτατο θεσμικό όργανο των γονέων/κηδεμόνων στην Κύπρο επικροτήσαμε από την αρχή την προσπάθεια του ΥΠΠΑΝ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέτρο το οποίο θεωρήσαμε ότι θα λειτουργούσε προς όφελος των μαθητών/μαθητριών των σχολικών μας μονάδων. Παρόλα αυτά, η εφαρμογή του διαφαίνεται να παρουσιάζει και να προκαλεί σειρά προβλημάτων και ανησυχιών. Διαφαίνεται, αρχικά να είναι ένα μέτρο, για το όποιο δεν ήμασταν επαρκώς προετοιμασμένοι να εφαρμόσουμε και του οποίου ο τρόπος εφαρμογής, πιθανόν να διευρύνει το χάσμα ανάμεσα σε προνομιούχους και μη προνομιούχους μαθητές/μαθήτριες. Το Δημόσιο Σχολείο έχει την υποχρέωση και το καθήκον να διαφυλάξει, ότι όλοι οι μαθητές/μαθήτριες, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με βάση τη δική μας ανατροφοδότηση, την παρούσα δεδομένη στιγμή, υπάρχουν οικογένειες μαθητών/τριων, που είτε δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε δε διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογία στο σπίτι, για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τονίζουμε ότι είμαστε διαχρονικά, ενάντια στη χρήση κινητού τηλεφώνου ως μέσου διδασκαλίας εφόσον θεωρούμε, ότι η πολύωρη χρήση του, πιθανόν να θέτει σε κίνδυνο, την υγεία των παιδιών μας. Έχουμε επίσης παρατηρήσει καθυστέρηση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, γεγονός που ενισχύει τις αμφιβολίες μας για το πότε θα λειτουργήσει και αν στην πραγματικότητα, θα αποδώσει προς όφελος των μαθητών/μαθητριών μας. Σημειώνουμε ότι η αρχική ενημέρωση/επιμόρφωση για την Δημοτική Εκπαίδευση, με βάση ανακοίνωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020. Εκφράζουμε τις ανησυχίες μας, για το αν πραγματικά υπάρχει ο χρόνος για επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών, ετοιμασία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και εφαρμογή.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ιφιγενείας 73, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία ΤΗΛ.22466022 - ΦΑΞ.22466005

[email protected]______________

Ταυτόχρονα, εκφράζουμε τον προβληματισμό μας, για τη λειτουργική εφαρμογή

της εξ αποστάξεως σύγχρονης εκπαίδευσης, χωρίς να έχουμε εξοικειώσει τους

μαθητές/μαθήτριες μας, με τη διαδικασία αυτή στον σχολικό χώρο. Θεωρούμε ότι,

οι μαθητές/μαθήτριες της Δημοτικής Εκπαίδευσης, λόγω της ηλικίας τους, είναι σε

θέση ενδεχομένως να απορροφούν σε ικανοποιητικό βαθμό, νέες γνώσεις και να

προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα, παράλληλα όμως, χρειάζονται καθοδήγηση και

εξοικείωση με οτιδήποτε νέο. Σίγουρα, ένα τέτοιο εγχείρημα δεν μπορεί να

μεταθέτει την ευθύνη στους γονείς/κηδεμόνες για παροχή βοήθειας. Τονίζουμε, ότι

δεν είναι όλοι οι γονείς/κηδεμόνες τεχνολογικά εγγράμματοι και συνεπώς δεν

μπορούν όλοι να βοηθήσουν τα παιδιά τους, είτε στην εγκατάσταση /φόρτωση

λογισμικών προγραμμάτων, είτε στην εξοικείωση του τρόπου λειτουργίας.

Παρόλα αυτά, επιθυμούμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας και να

μεταφέρουμε τα συγχαρητήρια μας, σε μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών, οι οποίοι

καθημερινά και ποικιλοτρόπως επικοινωνούν με τα παιδιά και τους γονείς,

παρέχοντάς τους στήριξη και ενίσχυση: ιστοσελίδα σχολείου, αποστολή υλικού,

μηνυμάτων κ.α.

Συνεπώς, θέτουμε προς το ΥΠΠΑΝ και αναμένουμε άμεση ενημέρωση για τα εξής βασικά θέματα:

  • Πώς το ΥΠΠΑΝ έχει προνοήσει να διαφυλάξει, ότι όλοι οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ποια μέτρα έχουν ληφθεί προληπτικά.
  • Τις διαδικασίες που έχουν τροχοδρομηθεί σε σχέση, με καθορισμό οδηγιών για θέματα ύλης, χρήση πλατφόρμας και νομοθεσίας.

Παράλληλα, προτείνουμε όπως η εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης περιοριστεί, τουλάχιστον στη παρούσα φάση, μέσα από την εφαρμογή της ασύγχρονης διδασκαλίας και ετοιμασίας και αποστολής υλικού, αποκλειστικά από τις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2989