Γονείς Δημοτικής: Αναμένουμε ότι θα υλοποιηθούν άμεσα οι συμφωνηθείσες ενέργειες για Δημοτική


 Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ανακοίνωσή της αναφέρει:  

«Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, τόσο σε σχέση με τα μέτρα περιορισμού διακίνησης των πολιτών και αναστολής των εργασιών σε πολλούς τομείς, ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στη χώρα μας, όσο και συμμετέχοντας ενεργά με εισηγήσεις στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα δημοτικά μας σχολεία, μέσα από αυτή την ανακοίνωση, επιθυμούμε να εκφράσουμε τα εξής:

  • Αρχικά, οφείλουμε να ευχαριστούμε δημόσια, τόσο ως Παγκύπρια Συνομοσπονδία αλλά και εκ μέρους όλων των γονέων/κηδεμόνων μαθητών/τριών Δημοτικής Εκπαίδευσης, τις χιλιάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες από την στιγμή αναστολής των μαθημάτων, υπέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική και ψυχολογική στήριξη μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα παιδιά μας.
  • Ευχαριστούμε επίσης, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τον σχεδιασμό και τη σταδιακή υλοποίηση της εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρόλες τις δυσκολίες που καθημερινά προκύπτουν. Τονίζουμε, ότι κατανοούμε πλήρως την απόφαση τους να δοθεί προτεραιότητα στους/στις μαθητές/τριες της Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, για τους οποίους η σχολική χρονιά τελειώνει νωρίτερα και θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις. Αναμένουμε ταυτόχρονα, ότι θα υλοποιηθούν άμεσα και ο σχεδιασμός και οι συμφωνηθείσες ενέργειες για τη Δημοτική Εκπαίδευση.
  • Ως οργανωμένοι γονείς χαιρετήσαμε από την πρώτη στιγμή την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και καταθέσαμε εισηγήσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο, αφού λάβαμε υπόψη τις θέσεις, ανησυχίες και προβληματισμούς των γονέων/κηδεμόνων - μελών μας. Μέλημά μας είναι η συνέχιση της εκπαίδευσης των παιδιών μας είτε με την εφαρμογή της ασύγχρονης, είτε με της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Με βάση τα πιο πάνω, η Συνομοσπονδία θέτει ως προτεραιότητά της και τα ακόλουθα:

  1. Όσον αφορά τους/τις μαθητές/τριες της Ε' και ΣΤ' τάξης πρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτα η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκεί και όπου υπάρχουν σχολεία ή/και τμήματα που οι μαθητές/τριες έχουν όλοι/όλες τον απαραίτητο εξοπλισμό και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε όσα σχολεία έχουν γίνει οι απαραίτητες διευθετήσεις και δεν έχουν αρχίσει την εφαρμογή, όπως με οδηγίες του ΥΠΠΑΝ το πράξουν άμεσα.
  2. Λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση του Υπουργού Παιδείας ότι σε πολύ λίγες μέρες θα έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές/τριες των πιο πάνω τάξεων τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και πρόσβαση στο διαδίκτυο, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  3. Σχετικά με τους/τις μαθητές/τριες των Α' με Δ' τάξεων θα πρέπει να συνεχιστεί η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τα μέσα τα οποία εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα. Στις περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόστηκε ακόμα ή υπολειτουργεί, να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες έτσι ώστε να αρχίσει άμεσα. Θεωρούμε ότι επιβάλλεται να υπάρχει καθημερινή επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών, ο οποίος να
    καθοριστεί άμεσα από τον ΥΠΠΑΝ, ώστε να συνεχίσει η μάθηση, αλλά και να κρατηθεί η ψυχολογία των παιδιών μας σε υψηλά επίπεδα, με το να νιώθουν ότι τόσο το σχολείο τους είναι εκεί, όσο και οι δάσκαλοι και οι συμμαθητές τους.
  4. Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα και είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους, επαναλαμβάνουμε ότι ο όποιος προγραμματισμός γίνεται ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ απαραίτητα να περιλαμβάνει μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία και μαθητές/τριες της ειδικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένες εισηγήσεις και απόψεις, για όλα τα πιο πάνω θέματα και για όσα προκύψουν με την πάροδο των ημερών, θα συνεχίζονται να κατατίθενται άμεσα από εμάς, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Δράττοντας την ευκαιρία, θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους τοπικούς μας Συνδέσμους

Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και αρκετούς εκπαιδευτικούς που με δικά τους έξοδα και πρωτοβουλία έχουν συμβάλει στο να μειωθούν κατά πολύ οι ανάγκες για τεχνολογικό εξοπλισμό των μαθητών/τριών, όπως επίσης και Διευθύνσεις σχολείων, που δάνεισαν εξοπλισμό των σχολείων τους σε μαθητές/τριες, μετά τις σχετικές άδειες από το ΥΠΠΑΝ.

Καταλήγοντας, θέλουμε να τονίσουμε πως ως Οργανωμένοι Γονείς είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε, να συμβάλουμε και να στηρίξουμε στο μέτρο των δικών μας δυνατοτήτων για την παροχή βοήθειας στους/στις μαθητές/τριες των δημοτικών σχολείων που πραγματικά έχουν ανάγκη».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


4495