Οι Γονείς Δημοτικής εκφράζουν δυσαρέσκεια και διαφωνία για τον τρόπο εφαρμογής του test-to-stay


 Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής δεν έχει κληθεί να συμμετέχει σε συνα­ντήσεις που αφορούν τη λήψη μέτρων και τα παιδιά, πάρα μόνο ενημερώνονται για την εφαρμογή των μέτρων μετά που οι αποφάσεις έχουν ήδη παρθεί.

Με ανακοίνωσή της η Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής αναφέρει:

«Στα δύο αυτά αγαθά επενδύουν όλες οι χώρες και όλοι οι πολιτισμοί! Βρισκόμαστε δύο χρόνια μετά την πανδημία και όπως φαίνεται ακόμη δεν έχουν καταλήξει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, βάζοντας σε κίνδυνο τόσο την υγεία όσο και την εκπαίδευση των παιδιών μας.

Δυστυχώς, τα παιδιά μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια επηρεάστηκαν ανεπανόρθωτα όσον αφορά τον ψυχολογικό τους κόσμο και υπάρχει ανησυχία για την έκταση των εκπαιδευτικών αδυναμιών, καθώς διανύουμε την τρίτη σχολική χρονιά μέσα σε συνθήκες πανδημίας.

Εδώ και 2 χρόνια, ακούμε και ακολουθούμε τις οδηγίες του Υπουργικού Συμβου­λίου και ενημερωνόμαστε από τα αρμόδια Υπουργεία σχετικά με τον τρόπο εφαρ­μογής των πρωτοκόλλων στις σχολικές μονάδες. Η λήψη αποφάσεων γίνεται σε πολύ γρήγορους ρυθμούς ώστε να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Όμως, διαπιστώ­νουμε μια σοβαρή έλλειψη επικοινωνίας. Αυτό που ακούμε συνεχώς είναι ότι βα­σικός γνώμονας για όλες τις αποφάσεις που παίρνονται είναι η υγεία των παιδιών μας και η ασφαλή παραμονή τους στις σχολικές μονάδες.

Συνοπτικά, ακολουθούν οι σημαντικότερες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παι­δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Υπουργείου Υγείας όπου εί­χαν αντίκτυπο στις σχολικές μονάδες και στα παιδιά μας:

Δευτέρα 29/11/21 Υποχρεωτική υποβολή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου σε όλους τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων σε εβδομαδιαία βάση.

Δευτέρα 10/1/22 Ανακοίνωση για υποχρεωτική υποβολή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου ανά 72 ώρες (δύο φορές τη βδομάδα), ξεκινώντας από την πρώτη μέρα επιστροφής των μαθητών/τριών στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέν­νων όπου αναβλήθηκε για τρείς μέρες.

Αντί αυτού, το προηγούμενο βράδυ της επιστροφής των παιδιών από τις χριστου­γεννιάτικες διακοπές και χωρίς καμία ενημέρωση προς τους γονείς, ενημερώνονται οι διευθύνσεις των σχολείων για την αναστολή της απόφασης αυτής, ανακοινώνο­ντας τη νέα ημερομηνία εφαρμογής της, μια βδομάδα μετά.

Δευτέρα 17/1/22 Ξεκινά η υποχρεωτική υποβολή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγό­νου ανά 72 ώρες. Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς συζητούν για την εφαρμογή ενός νέου προαιρετικού μέτρου, το test to stay, που θα αφορούσε τις επαφές κρουσμά­των στις σχολικές μονάδες.

Κυριακή 23/1/22 Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για την πιλοτική εφαρμογή του νέου μέτρου test to stay με κινητές μονάδες σε όλα τα Δημοτικά σχολεία. Πα­ρόλες τις αδυναμίες που είχε η εξαγγελία του Υπουργείου Υγείας, διασφάλιζε ότι η καθημερινότητα των παιδιών δεν θα επιβαρυνόταν αν επέλεγαν να συμμετάσχουν προαιρετικά στο μέτρο test to stay για να παραμείνουν στην τάξη τους και να συμ­μετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία.

Δευτέρα 24/1/22 Με ανακοινώσεις από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι Οργα­νωμένοι Γονείς ενημερώθηκαν σχετικά με τη διαφοροποίηση του μέτρου που εξαγ­γέλθηκε την Κυριακή 23/1/22 και καλέστηκαν σε έκτακτη σύσκεψη με τον Υπουργό Υγείας και Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας λόγω απουσίας του Υπουρ­γού. Στη σύσκεψη, ανακοινώθηκε στους Γονείς η διαφοροποίηση της εφαρμογής του μέτρου test to stay με συμπλεγματοποίηση των σχολείων και διενέργεια τεστ σε προκαθορισμένα σχολεία με παρουσία των μονάδων υγείας σε περίπου τις μι- σές σχολικές μονάδες.

Οι ανησυχίες και τα επιχειρήματα των Οργανωμένων Γονέων ΔΕΝ λήφθηκαν υ­πόψη. Η εισήγηση να υλοποιηθεί το πρωτόκολλο όπως ανακοινώθηκε την Κυ­ριακή μιας και θα γινόταν σε πιλοτική βάση δεν γίνεται αποδεκτή.

Κάποιοι από τους προβληματισμούς που τέθηκαν:

 1. Θα επιτρέπεται η είσοδος στο γονέα του παιδιού στη σχολική μονάδα που θα λειτουργεί ως σημείο δειγματοληψίας; Ο προβληματισμός τέθηκε αφού αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται μέχρι σήμερα.
 2. Πολλά σχολεία ΔΕΝ έχουν κλειστές αίθουσες για να διενεργούνται τα τεστ. Τί θα γίνει σε αυτή την περίπτωση; (Κάποια από τα σχολεία που ήδη ορίστηκαν ως σημεία δειγματοληψίας ΔΕΝ έχουν αίθουσες πολλαπλής χρήσης).
 3. Τι θα γίνει εάν οι γονείς δεν έχουν την ευχέρεια να έχουν διευκολύνσεις από τους χώρους εργασίας τους για να καθυστερούν το πρωί να πηγαίνουν στη δου­λειά τους;
 4. Θεωρούμε ότι το ρίσκο της διασποράς του COVID-19 αυξάνεται από τη στιγμή που μεγαλώνει ο κύκλος των επαφών των παιδιών αλλά και των εκπαιδευ­τικών. Ερχόμενοι από άλλες σχολικές μονάδες, στα σημεία δειγματοληψίας, αυτό­ματα αυξάνεται ο κίνδυνος διασποράς στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.
 5. Τι θα γίνει εάν μια οικογένεια έχει παιδί σε Δημοτικό και Γυμνάσιο και είναι και οι δύο επαφές; Πώς θα προλάβει να πάρει και τους δύο στα σημεία δειγματο­ληψίας;
 6. Μπορούν οι Γονείς να κάνουν ιδιωτικά το test to stay σε φαρμακεία ή χημεία το πρωί πριν πάρουν τα παιδιά σχολείο;
 7. Θα μπορούσαν οι επαφές κρουσμάτων από την οικογένεια ή τις απογευμα­τινές δραστηριότητες να εξετάζονται ακολουθώντας το μέτρο test to stay στο σχο­λείο;

Οι εμπλεκόμενοι φορείς ΥΠΠΑΝ, ΠΟΕΔ και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, δεν ανακοίνωσαν δυναμικά μετρά εναντίων των όσων ανακοινωθήκαν την Κυριακή, πάρα μόνο όταν άκουσαν για το μέτρο test to stay στις 17 Ιανουαρίου, εξέφρασαν έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς για τον τρόπο εφαρμογής του στις σχολικές μονάδες και γι’ αυτό μέχρι σήμερα δεν λάβαμε απάντηση σχετικά με την ανάγκη αλλαγής του πρωτοκόλλου μέσα σε λιγότερο από μία μέρα.

Τρίτη 25/1/22 Πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου test to stay. Μη έγκυρη και ικα­νοποιητική ενημέρωση προς τις σχολικές μονάδες που καθορίστηκαν ως σημεία δειγματοληψίας και για το πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό.

 1. Οι γονείς των παιδιών θα τα συνοδεύουν στο χώρο;
 2. Ποιος θα επιβλέπει τη διαδικασία;
 3. Ποιος θα ενημερώνει τους γονείς για τα αποτελέσματα;
 4. Που θα περιμένουν οι γονείς;
 5. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξέτασης;

Εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια και τη διαφωνία μας για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου αυτού που για ακόμη μια φορά δεν επέτρεψε στα παιδιά να επιστρέψουν στην κανονικότητα του σχολικού τους ωραρίου και έχουν ως αποτέλεσμα την τα­λαιπωρία γονιών και εκπαιδευτικών.

Ζητούμε από του αρμόδιους να ασχοληθούν έστω και τώρα με τα πρακτικά καθη­μερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες.

Σημειώνουμε τη σοβαρή απουσία διαλόγου που παρατηρείται μιας και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής δεν έχει κληθεί να συμμετέχει σε συνα­ντήσεις που αφορούν τη λήψη μέτρων και τα παιδιά, πάρα μόνο ενημερώνονται για την εφαρμογή των μέτρων μετά που οι αποφάσεις έχουν ήδη παρθεί.

 • Έναρξη του διαλόγου για επέκταση της σχολικής χρονιάς έτσι ώστε να κα­λυφθούν τα εκπαιδευτικά κενά που δημιουργήθηκαν από την πανδημία.
 • Αναβάθμιση της σύγχρονης εξ‘ αποστάσεως εκπαίδευσης, με εφαρμογή της υβριδικής εκπαίδευσης, για να στηρίξουμε τους μαθητές που μένουν σπίτι και να αντιμετωπιστούν οι εκπαιδευτικές αδυναμίες που έχουν παρουσιαστεί.
 • Υλοποίηση μέτρων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της δια ζώσης εκπαίδευσης, δίνοντας ουσιαστικές λύσεις στο θέμα των αντικαταστατών και στην σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού υλι­κού και την κατάρτιση την εκπαιδευτικών καθώς και την ψηφιοποίηση του εκπαι­δευτικού υλικού.
 • Έναρξη διαλόγου σχετικά με τον σωστό εξαερισμό και κλιματισμό των τά­ξεων έτσι ώστε τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί να λειτουργούν σε ένα πιο υγιή και ευχάριστο περιβάλλον χωρίς να επιβαρύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι Οργανωμένοι Γονείς θα θέσουν τα πιο πάνω θέματα σε συνεδρίαση του Διοι­κητικού Συμβουλίου για να προγραμματιστούν ενημερωτικές συναντήσεις με τους Γονείς, δημοσιογραφικές διασκέψεις, διαδικτυακά ενημερωτικά σεμινάρια και συ­ναντήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1256