Πέντε προτάσεις των Γονέων Δημοτικής για βελτίωση της Ειδικής Εκπαίδευσης στα σχολεία


Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης ανακοινώνει ότι «έλαβε μέρος στην Ημερίδα με θέμα: «Ειδική Εκπαίδευση στα Σχολεία: Προτάσεις για βελτίωση» που πραγματοποίησε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Παρόντες ήταν Βουλευτές της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της παιδείας τόσο από πλευράς γονέων όσο και από πλευράς ειδικών αλλά και λειτουργών και επιθεωρητών/επιθεωρητριών του ΥΠΠΑΝ.

Το Υπουργείο Παιδείας τόνισε, ότι χρειάζονται να γίνουν πολλά ώστε να διαμορφωθεί συνείδηση όλων των παιδιών αλλά και της κοινωνίας. Η «ενσυναίσθηση» άρχισε να καλλιεργείται στα σχολεία μέσω του μαθήματος της Αγωγής Ζωής και ειδικότερα από αθλητές της παραολυμπιακής ομάδας. Ο Υπουργός Παιδείας τόνισε το πόσο πολύτιμη αρετή είναι η ενσυναίσθηση και υποσχέθηκε στην ενίσχυση της καλλιέργειάς της. Παράλληλα, το ΥΠΠΑΝ ανακοίνωσε τη δημιουργία Κέντρου Αξιολόγησης Ειδικής Εκπαίδευσης με τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη όπου θα αναλάβει την αξιολόγηση των παιδιών εκεί και όπου χρειάζεται.

Οι Οργανωμένοι Γονείς κατά την ομιλία τους εισηγήθηκαν τις πιο κάτω προτάσεις για βελτίωση της Ειδικής/Ενιαίας Εκπαίδευσης στα κυπριακά σχολεία:

1. Διεύθυνση - Διοίκηση
Την αναβάθμιση της υπηρεσίας που χειρίζεται τα θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για να μπορούν να εξυπηρετούνται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες ή με άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η αυτονόμηση της υπηρεσίας αυτής θα επιφέρει αποτελεσματικότερη διοίκηση των Επαρχιακών Επίτροπων, επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης και πρόληψής προσωπικού τόσο στη Γενική Εκπαίδευση όσο και στις Ειδικές Μονάδες και Ειδικά σχολεία.
Αλλαγή στη διαδικασία αξιολόγησης με στόχο την έγκαιρη αξιολόγηση, έγκαιρη έκδοση επιστημονικών συμπερασμάτων, δημιουργία προσωπικών δεδομένων και εξατομικευμένων στόχων για κάθε παιδί σε συνεργασία με τους γονείς.

2. Προσωπικό

Πρόσληψη ατόμων όλων των ειδικοτήτων ώστε να εξασφαλίζεται η εξατομικευμένη στήριξη των παιδιών σε ατομικό επίπεδο χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος.

Καθορισμός προσόντων Σχολικών Συνοδών και πρόσληψης ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών που συνεπάγεται σε αλλαγή στην διαδικασία πρόσληψης.

3. Υποδομές

Κτιριακές εγκαταστάσεις/ειδικός εξοπλισμός: διενέργεια έρευνας σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις τόσο των γενικών τάξεων όσο και των ειδικών μονάδων που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρία. Όπου υπάρχουν προβλήματα, να καθοριστεί πρόγραμμα αναβάθμισης τους με στόχο να εξοπλιστούν πλήρως με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Ενσωμάτωση της υποστηρικτικής τεχνολογίας σε όλες τις γενικές τάξεις στη βάση των αναγκών του κάθε μαθητή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβασή του στην εκπαίδευση.

Δημιουργία Ηλεκτρονικής πλατφόρμας με συμβουλευτικό χαρακτήρα για τους γενικούς εκπαιδευτικούς, με πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματα που θα τους βοηθούν στην παραπομπή των περιστατικών που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, μπορεί να αναρτώνται ανώνυμα μελέτες περίπτωσης που δε θα σκιαγραφούν τα παιδιά αλλά θα βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση των ζητημάτων που τα αφορούν. Στην πλατφόρμα μπορεί να έχουν πρόσβαση και οι γονείς για δική τους πληροφόρηση ,υποστήριξη και επιμόρφωση.

 4.   Επικοινωνία
Να υπάρχει ενημέρωση στις οικείες Ομοσπονδίες Γονέων σε τακτή βάση (π.χ κάθε τρίμηνο) για τις αιτήσεις, εγκρίσεις και ενστάσεις επί των αποφάσεών της και οι Ομοσπονδίες με τη σειρά τους να ενημερώνουν τους γονείς.
Συμμετοχή Εκπροσώπου της Παγκύπριας στις Επαρχιακές Επιτροπές.
Οι Σύνδεσμοι Γονέων μπορούν να συμμετέχουν με αντιπρόσωπο στις συμβουλευτικές επιτροπές των Δημοτικών σχολείων, έτσι ώστε να υποστηρίζουν την κοινωνική ένταξη των παιδιών και των οικογενειών τους στην τοπική κοινωνία.

5.   Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονιών
Προσφορά Επιμορφωτικών Προγραμμάτων σε συνεργασία τόσο με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο όσο και με άλλους φορείς για όλους τους εκπαιδευτικούς και συνοδούς στις εκπαιδευτικές σχολικές μονάδες τις οποίες φοιτούν παιδιά ΑμεΑ.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης ευχήθηκε η ημερίδα να είναι η αρχή της αντιμετώπισης του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, δίνοντας στα παιδιά το δικαίωμα που τους αξίζει μεταγενέστερα στην αγορά εργασίας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1123