Η Ελβετία προσφέρει υποτροφίες για έρευνα και μεταδιδακτορικές σπουδές για το 2020/21


Η Ελβετική Συνομοσπονδία προσφέρει, μέσω της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Υποτροφιών (Federal Commission for Scholarships for Foreign Students), υποτροφίες για έρευνα και μεταδιδακτορικές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng ή/και από την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Κύπρο (κα Ανδρούλλα Μιχαήλ,  τηλ.: 22 466 806, e-mail: [email protected]).  Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Οκτωβρίου 2019.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

212