ΙΔΕΠ: Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εργαστήρια/Σεμινάρια Επαφών eTwinning


Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Δημοτικής,

Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εργαστήρια (Professional Development Workshops, Future Classroom Workshops) και Σεμινάρια Επαφών στα πλαίσια της Δράσης eTwinning.

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια/Σεμινάρια Επαφών eTwinningπου διοργανώνει η Κεντρική Υπηρεσία  Στήριξης  της δράσης eTwinning (CSS) σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης (NSS):

  • 28 – 30 Σεπτεμβρίου 2017, Aghveran - Αρμενία (Διαθέσιμες Θέσεις: 3)

Σεμινάριο Επαφών για εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την εξεύρεση εταίρων για τη δημιουργία σχεδίων eTwinning με μαθητές ηλικία 10-16 ετών.

Πληροφορίες

  • 28 - 30 Σεπτεμβρίου 2017, Αθήνα - Ελλάδα (Διαθέσιμες Θέσεις: 4)

Θεματικό Συνέδριο eTwinning για εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα  “Learning to think in a Digital Society”

Πληροφορίες

  • 05 - 07 Οκτωβρίου 2017, Μπρατισλάβα - Σλοβακία (Διαθέσιμες Θέσεις: 3)

Ευρωπαϊκό Εργαστήρι για Εκπαιδευτικούς Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα “School Inclusion (language and culture minority, Roma minority, special needs)”

Πληροφορίες

  • 05 - 08 Οκτωβρίου 2017, Κρακοβία - Πολωνία  (Διαθέσιμες Θέσεις 2)

Σεμινάριο Επαφών για εκπαιδευτικούς Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με στόχο την εξεύρεση εταίρων για τη δημιουργία σχεδίων eTwinning με θέμα την επιχειρηματικότητα

Πληροφορίες

  • 06 - 08 Οκτωβρίου 2017, Montpellier- Γαλλία  (Διαθέσιμες Θέσεις 4)

Μεσογειακό Σεμινάριο Επαφών για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης με στόχο την εξεύρεση εταίρων της Μεσογείου για τη δημιουργία σχεδίων eTwinning.

Πληροφορίες

  • 09 - 11 Οκτωβρίου 2017, Βρυξέλλες - Βέλγιο  (Διαθέσιμες Θέσεις 1)

Future Classroom Workshop για εκπαιδευτικούς ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης με θέμα “Programming for the 21st century classroom”

        Πληροφορίες

  • 06 - 08 Νοεμβρίου 2017, Βρυξέλλες - Βέλγιο  (Διαθέσιμες Θέσεις 1)

Future Classroom Workshop για εκπαιδευτικούς ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης με θέμα “Digital citizenship for the future classrooms”

        Πληροφορίες

  • 28 - 30 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα - Ελλάδα  (Διαθέσιμες Θέσεις 4)

        Σεμινάριο Επαφών για εκπαιδευτικούς Προδημοτικής Εκπαίδευσης με στόχο την εξεύρεση εταίρων για τη δημιουργία σχεδίων eTwinning με θέμα  “Creativity in eTwinning projects for kindergarteners”

         Πληροφορίες

Τόσο τα Σεμινάρια Επαφών όσο και τα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια eTwinning απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που προτίθενται να υλοποιήσουν ένα ή και περισσότερα σχέδια eTwinning σε συνεργασία με συναδέλφους του σχολείου τους και άλλων Ευρωπαϊκών σχολείων.

Η γλώσσα διεξαγωγής των πιο πάνω Σεμιναρίων/Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων είναι η Αγγλική.

Οι βασικοί στόχοι των Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων Κατάρτισης και των Σεμιναρίων Επαφών eTwinning είναι:

* Να αυξήσουν τις συναντήσεις μεταξύ Ευρωπαίων εκπαιδευτικών με στόχο τη δημιουργία, την αύξηση και επέκταση των συνεργασιών μεταξύ τους και μεταξύ των σχολείων τους.

 *Να δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και γνώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή συνεργασία χρησιμοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

 *Να γνωστοποιήσουν στους συμμετέχοντες τις δυνατότητες που προσφέρει η Δράση eTwinning σε εκπαιδευτικούς και σχολεία.

 *Να επιμορφώσουν τους συμμετέχοντες σε θέματα ΤΠΕ και την ενσωμάτωση τους στη διδασκαλία.

Επιχορήγηση

Η επιχορήγηση που παρέχεται  από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης καλύπτει:

-   Τα τέλη συμμετοχής του Εργαστηρίου/Σεμιναρίου  (συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα διαμονής και διατροφής για τις ημέρες που διεξάγεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα)

-  Επίδομα διαβίωσης για μια επιπλέον ημέρα σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο ο υποψήφιος να μεταβεί μια ημέρα νωρίτερα ή να επιστρέψει μια ημέρα αργότερα στον/από τον τόπο διεξαγωγής του εργαστηρίου

-  Έξοδα ταξιδίου

Οι πίνακες με τα ανώτατα ποσά για τα έξοδα ταξιδίου, καθώς επίσης και για τα επιδόματα διαβίωσης  είναι διαθέσιμοι  στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης: www.etwinning.org.cy

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

* Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του eTwinning: www.etwinning.net(Να διαθέτουν προσωπικό προφίλ στο e Twinning Desktop)

*Οι υποψήφιοι πρέπει να διδάσκουν στη βαθμίδα εκπαίδευσης και τη συγκεκριμένη ειδικότητα στην οποία απευθύνεται το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Εργαστήρι/Σεμινάριο eTwinning (όπου αυτό εφαρμόζεται).

*Πολύ καλή γνώση της γλώσσας στην οποία θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Εργαστήρι/Σεμινάριο Επαφών eTwinning.

*Πολύ καλή γνώση των Word, Excel, PowerPoint και των εφαρμογών του Διαδικτύου (αναζήτηση πληροφοριών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

*Κάθε εκπαιδευτικός δικαιούται να δηλώσει μέχρι και δύο επιλογές από τα σεμινάρια της παρούσας πρόσκλησης.

*Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που δεν έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε δραστηριότητα της Δράσης eTwinning στο εξωτερικό.

*Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχολεία τα οποία δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στη Δράση eTwinning.

 *Για τα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια και τα Future Classroom Labs θα δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν εμπλακεί ή εμπλέκονται σε σχέδιο (project) eTwinning.

 *Για τα Σεμινάρια Επαφών θα δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν εμπλακεί σε σχέδια eTwinning.

 *Θα ληφθεί υπόψη η επαρχία/βαθμίδα στην οποία οι υποψήφιοι απασχολούνται, ούτως ώστε να υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση στα Σεμινάρια/Ευρωπαϊκά Εργαστήρια eTwinning όλων των επαρχιών/βαθμίδων στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψήφιων που πληρούν τα κριτήρια είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, θα γίνει κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://goo.gl/WsySzZ μέχρι τα μεσάνυχτα της 12ης  Σεπτεμβρίου 2017.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις θα θεωρούνται μη επιλέξιμες.

O συγκεντρωτικός κατάλογος των σχολείων που θα εκπροσωπηθούν σε κάθε σεμινάριο θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα: www.etwinning.org.cy  μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22448889/22448888 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  pstavrou@llp.org.cy  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


220